Zaloguj| Zarejestruj                        Będzin         galeria zdjęć     imprezy szkolne Dziś jest piątek, 18 stycznia 2019
Gimnazjum nr 3
42-500 Będzin
ul. Krakowska 14
tel. 32 267 44 68
sekretariat
g3@gimnazjum3.info.pl


mapa dojazdu
Gimnazjum nr 3
Menu główne
strona główna
dyrekcja
nauczyciele
uczniowie
rada rodziców
samorząd uczniowski
zespoły przedmiotowe
zajęcia dodatkowe
sukcesy
pedagog szkolny
biblioteka
chór
galeria
Dokumenty
dokumenty szkoły
kalendarz
podręczniki
prace nauczycieli
plan lekcji
historia szkoły
absolwenci
jadłospis
Projekty

Programy

Certyfikaty
szkoła promująca zdrowie


SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

       


W roku szkolnym 2007/2008 przystąpiliśmy do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Koordynatorem projektu jest Ewa Kilian

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Każdy człowiek jest „kowalem swego losu”. Odnosi się to również do naszego zdrowia. Zdrowie jest środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia: ,, Zdrowie , to nie tylko brak choroby; to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego organizmu”.
W ostatnich latach poszukuje się na świecie wspólnej płaszczyzny dla różnorodnych działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dzieci i młodzieży oraz sposobów integrowania rozproszonych działań, podejmowanych przez różne organizacje i instytucje.

Nasze gimnazjum od początku swego istnienia podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Mamy świetny program profilaktyczny, realizujemy treści ścieżki prozdrowotnej. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał nam się idealnym dla kontynuacji naszej pracy.

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

2006r.

PRZYGOTOWANIE
• zainteresowanie się ideą Szkół Promujących Zdrowie
• nawiązanie kontaktu z śląskim koordynatorem sieci szkół promujących zdrowie strona http://www.metis.pl/zdrowie/
• zgłoszenie udziału w projekcie w dniu 07.12. 2006r.

2007r.

DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

• wybór szkolnego koordynatora odpowiedzialnego za realizację projektu
• udział szkolnego koordynatora w szkoleniach zajęciach seminaryjno- warsztatowych
• zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej w zakresie ,,Zdrowej szkoły"; za pomocą anonimowej ankiety – V/VI 2007r.

zobacz wyniki ankiety

• zapoznanie społeczności szkolnej z ideą, strategią i koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie.

zobacz prezentację projektu

• przyjęcie Uchwały nr 22/2006/2007 z dnia 19.06.2007 w sprawie przystąpienia szkoły do projektu "Szkoła Promująca Zdrowie".
• powołanie zespołu do spraw promocji zdrowia w szkole:

Małgorzata Klimek – opiekun SU
Ada Strzemińska- nauczyciel wf
Dagmara Trzeciak nauczyciel wf
Sylwia Naziemiec – Komperda – nauczyciel katechezy
Małgorzata Górka – nauczyciel biologii
Agata Lizoń – pedagog szkolny
Grażyna Waluska – pielęgniarka szkolna
Ewa Kilian – nauczyciel wf,(koordynator projektu)

• opracowanie 3-letniego Szkolnego Programu Szkoły Promującej Zdrowie w oparciu o diagnozę wstępną
oraz harmonogramu działań na rok szkolny 2007/2008

zobacz harmonogram

Szkolny Pogram Promocji Zdrowia ,, Aktywni dla zdrowia”
• zatwierdzenie programu do realizacji Uchwała nr 6/2007/2008 z dnia 31.08.2007 w sprawie zatwierdzenia do realizacji 3-letniego Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

zobacz program promocji zdrowia

DZIAŁANIE

Podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia:

• prezentacja programu i planowanych działań w zakresie promocji zdrowia dla rodziców podczas zebrań w dniu 11.09.2007r.

zobacz informację dla rodziców

• prezentacja programu i planowanych działań w zakresie promocji zdrowia dla uczniów w dniu 22.09.2007r.

zobacz prezentację dla uczniów

• badanie opinii uczniów na temat lekcji
wychowania fizycznego za pomocą anonimowej ankiety. "Lekcja moich marzeń”
–diagnoza oczekiwań uczniów wobec lekcji wf.

zobacz wyniki ankiety

• prezentacja stoiska ,,Na średniowiecznym targowisku” w ramach imprezy ,,Spotkanie z historią
” Konkursy wiedzy historycznej i zmagania sportowe.( 09.11.2007r.)
W ramach przygotowań do obchodów 650-lecia
lokacji miasta Będzina uczennice klasy Ib
Aleksandra Pęcherz i Kinga Morawska
przedstawiły krótką prezentację na temat
zwyczajów żywieniowych człowieka epoki średniowiecza.
Prezentacja zakończyła się degustacją przygotowanych
potraw.
Uczniowie mogli też zmierzyć się w konkurencjach
sportowych i konkursach: plastycznym i wiedzy historycznej.

• konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie G3 w Będzinie
Zwyciężyła praca Natalii Janiszewskiej

• prezentacja dla rodziców ,, Co to jest agresja i przemoc?”
(15.11.2007r.)• prezentacja stoiska ,, Jak odżywiali się nasi przodkowie?” połączona z degustacją podczas wizyty roboczej szkół partnerskich z Holandii, Niemiec i Francji w ramach programu Sokrates Commenius.

• badanie ankietowe wśród uczniów na temat:
,, Czy Twoja szkoła jest bezpieczna”?

2005-2007 admin. Wszelkie prawa zastrzeżone.
engine powered by jPORTAL 2