http://www.gim3.bedzin.lap.pl

:: szkoła promująca zdrowie
Artykuł dodany przez: admin (2008-01-06 19:31:28)SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

       


W roku szkolnym 2007/2008 przystąpiliśmy do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Koordynatorem projektu jest Ewa Kilian

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Każdy człowiek jest „kowalem swego losu”. Odnosi się to również do naszego zdrowia. Zdrowie jest środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia: ,, Zdrowie , to nie tylko brak choroby; to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego organizmu”.
W ostatnich latach poszukuje się na świecie wspólnej płaszczyzny dla różnorodnych działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dzieci i młodzieży oraz sposobów integrowania rozproszonych działań, podejmowanych przez różne organizacje i instytucje.

Nasze gimnazjum od początku swego istnienia podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Mamy świetny program profilaktyczny, realizujemy treści ścieżki prozdrowotnej. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał nam się idealnym dla kontynuacji naszej pracy.

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

2006r.

PRZYGOTOWANIE
• zainteresowanie się ideą Szkół Promujących Zdrowie
• nawiązanie kontaktu z śląskim koordynatorem sieci szkół promujących zdrowie strona http://www.metis.pl/zdrowie/
• zgłoszenie udziału w projekcie w dniu 07.12. 2006r.

2007r.

DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

• wybór szkolnego koordynatora odpowiedzialnego za realizację projektu
• udział szkolnego koordynatora w szkoleniach zajęciach seminaryjno- warsztatowych
• zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej w zakresie ,,Zdrowej szkoły"; za pomocą anonimowej ankiety – V/VI 2007r.

zobacz wyniki ankiety

• zapoznanie społeczności szkolnej z ideą, strategią i koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie.

zobacz prezentację projektu

• przyjęcie Uchwały nr 22/2006/2007 z dnia 19.06.2007 w sprawie przystąpienia szkoły do projektu "Szkoła Promująca Zdrowie".
• powołanie zespołu do spraw promocji zdrowia w szkole:

Małgorzata Klimek – opiekun SU
Ada Strzemińska- nauczyciel wf
Dagmara Trzeciak nauczyciel wf
Sylwia Naziemiec – Komperda – nauczyciel katechezy
Małgorzata Górka – nauczyciel biologii
Agata Lizoń – pedagog szkolny
Grażyna Waluska – pielęgniarka szkolna
Ewa Kilian – nauczyciel wf,(koordynator projektu)

• opracowanie 3-letniego Szkolnego Programu Szkoły Promującej Zdrowie w oparciu o diagnozę wstępną
oraz harmonogramu działań na rok szkolny 2007/2008

zobacz harmonogram

Szkolny Pogram Promocji Zdrowia ,, Aktywni dla zdrowia”
• zatwierdzenie programu do realizacji Uchwała nr 6/2007/2008 z dnia 31.08.2007 w sprawie zatwierdzenia do realizacji 3-letniego Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

zobacz program promocji zdrowia

DZIAŁANIE

Podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia:

• prezentacja programu i planowanych działań w zakresie promocji zdrowia dla rodziców podczas zebrań w dniu 11.09.2007r.

zobacz informację dla rodziców

• prezentacja programu i planowanych działań w zakresie promocji zdrowia dla uczniów w dniu 22.09.2007r.

zobacz prezentację dla uczniów

• badanie opinii uczniów na temat lekcji
wychowania fizycznego za pomocą anonimowej ankiety. "Lekcja moich marzeń”
–diagnoza oczekiwań uczniów wobec lekcji wf.

zobacz wyniki ankiety

• prezentacja stoiska ,,Na średniowiecznym targowisku” w ramach imprezy ,,Spotkanie z historią
” Konkursy wiedzy historycznej i zmagania sportowe.( 09.11.2007r.)
W ramach przygotowań do obchodów 650-lecia
lokacji miasta Będzina uczennice klasy Ib
Aleksandra Pęcherz i Kinga Morawska
przedstawiły krótką prezentację na temat
zwyczajów żywieniowych człowieka epoki średniowiecza.
Prezentacja zakończyła się degustacją przygotowanych
potraw.
Uczniowie mogli też zmierzyć się w konkurencjach
sportowych i konkursach: plastycznym i wiedzy historycznej.

• konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie G3 w Będzinie
Zwyciężyła praca Natalii Janiszewskiej

• prezentacja dla rodziców ,, Co to jest agresja i przemoc?”
(15.11.2007r.)• prezentacja stoiska ,, Jak odżywiali się nasi przodkowie?” połączona z degustacją podczas wizyty roboczej szkół partnerskich z Holandii, Niemiec i Francji w ramach programu Sokrates Commenius.

• badanie ankietowe wśród uczniów na temat:
,, Czy Twoja szkoła jest bezpieczna”?


adres tego artykułu: http://www.gim3.bedzin.lap.pl/infopage.php?id=144